Nuestra Calidad - la clave de nuestro éxito

2SaveEnergy

Het revolutionaire, energiezuinige kasdek

  • Universeel spouwdek
  • Voor elk type Venlokas
  • Uitstekende isolatie
  • Hoge diffuse lichttransmissie
  • Onderhoudsarm
  • Korte terugverdientijd


2SaveEnergy®: de nieuwe opmaat voor energiezuinig telen

2SaveEnergy® is een nieuwe, praktische en betaalbare oplossing voor energiezuinig telen. Dit universele kasdek voor Venlokassen omvat een buitenste laag van helder glas met een dubbele antireflectiecoating en een onderste laag van een zeer duurzame, diffuse F-CLEAN® film, met daartussen een ventileerbare spouw. Dankzij slimme keuzes en ingenieuze technologie is dit het eerste kasdek dat een hoge isolatiewaarde en dito lichttransmissie op betaalbare wijze combineert.

Het 2SaveEnergy® concept is ontwikkeld door een consortium van toegewijde leveranciers in samenwerking met onderzoeksinstelling Wageningen UR Glastuinbouw. De gezamelijke expertise en innovatiekracht heeft geresulteerd in een hoogwaardig kasdek waarin de nieuwste technologie en inzichten tot waarde worden gebracht. De combinatie van helder glas met tweezijdig AR-coating en een duurzame diffuse kunststof film isoleert bijna even goed als meervoudig gecoat dubbel glas, maar is een stuk lichter en voordeliger te realiseren. Het laat bovendien evenveel licht door als een standaarddek van enkel glas dat zonlicht niet kan verstrooien.


2SaveEnergy® staat voor:
Hoge isolatie + hoge lichttransmissie + haze + lichte, betaalbare constructieSituatie 1: luchtraam gesloten

Situatie 2: luchtraam 2 cm kier

Situatie 3: luchtraam open

Spouwdek
De hoge isolatiewaarde van het dek vloeit in belangrijke mate voort uit de spouw tussen glas en de F-CLEAN® film. Deze speciale diffuse film is zeer duurzaam en behoudt zijn anticondenswerking tenminste tien jaar. Vanaf een grote rol wordt de film, die aan weerszijden is voorzien van gëintegreerde strips, in één werkgang over de hele kaplengte onder de dekroeden doorgetrokken. De profielen zijn uitgerust met speciale geleidingsgleuven, die de strakke film goed op zijn plaats houden, direct onder de onderzijde van de dekroeden. Hierdoor ontstaat een spouw van ongeveer 5 cm. 2SaveEnergy® is voorzien van door-lopende nokluchting, die is uitgevoerd in meervoudig gecoat, helder dubbel AR glas.

Ventilatie biedt voordelen
Een bijzonder kenmerk van 2SaveEnergy® is de actieve spouwventilatie met kaslucht. Dat is wenselijk om het dak sneeuw- en ijsvrij te houden in de winter. Om ventilatie mogelijk te maken hebben de  goten openingen naar de spouw en kunnen er kleine ventilatoren op worden aangesloten. Via sleuven in het kalf, die bij een minimale kierstand van het luchtraam worden geopend, wordt de lucht weer terug de kas in geblazen. Een flexibele rubberen strip houdt het luchtraam in kierstand afgesloten voor buitenlucht.

Lichttransmissie en energiebesparing
Deskstudy in 2014:Wageningen UR Glastuinbouw heeft het revolutionaire kasdek op tal van punten onderzocht en doorgerekend. Daaruit bleek onder andere dat een hemisferische transmissie van 80,7% en een lood-rechte transmissie van ruim 90,6% voor een glas-film combinatie mogelijk is. Dit is vergelijkbaar met een standaard dek.

Volgens de berekeningen zou een jaarrond tomatenteelt onder Nederlandse condities een gasverbruik vergen van 19m³/m². Dat is 7m³ minder dan de 26m³ die haalbaar is in een standaard kas voor Het Nieuwe Telen, met twee beweegbare schermen, een vaste folie in de opstartfase en ontvoch-tiging met buitenluchtaanzuiging.Praktijktest in 2015:
Een jaarrond praktijktest in de demonstratiekas van ca. 500m² op het terrein van Wageningen UR in Bleiswijk heeft bevestigd dat de theoretische waarden in de praktijk ruimschoots gehaald kunnen worden. Dankzij de hoge isolatiewaarden van het dek worden met het 2SaveEnergy® dek ‘s winters minder uren geschermd, waardoor dit kasconcept in de winter, wanneer het licht het meest nodig is, meer licht doorlaat voor het gewas. Het eindrapport van Frank Kempkes van Wageningen UR waarin de resultaten van de praktijktest worden gepubliceerd, kan na publicatie (februari 2016) worden gedownload vanaf de website www.2saveenergy.nl.

Voorlopige resultaten van de praktijktest:
- Basisafmetingen van de kas: kapmaat 4,8m, vakmaat 5m en poothoogte 6m
- Deksysteem: 2SaveEnergy® met helder glas met 2xAR en diffuus F-Clean
- Schermsysteem: dubbel Luxous 1347 FR spouwscherm
- Tomatenras: Cappricia (tros middel groot)
- Energieverbruik jaarrond: ca. 16m³/m² (doel was 19m³/m²)
- Productie jaarrond: ca. 65kg/m² (doel was 63kg/m²)


Proefkas
2SaveEnergy® is een nieuw concept, waarmee inmiddels praktijkervaring is opgedaan in een proefkas op het terrein van Wateringen UR Glastuinbouw in Bleiswijk, gerealiseerd met steun vanuit het programma ‘Kas als energiebron’ van het Ministerie van Economische Zaken en LTO Glaskracht Nederland. In 2015 werden hierin tomaten (jaarrondteelt, onbelicht) geteeld volgens de uitgangspunten van Het Nieuwe Telen.

2SaveEnergy® is ontwikkeld door een consortium van toonaangevende toeleveranciers in samenwerking met Wageningen UR Glastuinbouw. De betrokken partners zijn: Van der Valk Horti Systems B.V., Boal Group B.V., VDH Plastic Greenhouses B.V., AGC Chemicals Europe Ltd.
Voor meer informatie kunt u contact met ons opnemen.meerinfo